Inför ditt besök

Vid besöket

Du anmäler alltid din ankomst i receptionen. Medtag legitimation samt uppvisa eventuella frikort.

Vi kan även hjälpa dig med att till exempel:

  • utfärda frikort
  • hämta intyg
  • lista dig hos oss.

Inför provtagning

Undvik fet mat och alkohol dagen före provtagningen.

Ta med legitimation samt eventuell remiss som du fått av din läkare.
Blodprovet tas vanligen i armvecket. Kläderna på armen bör därför vara lätta att vika upp. De flesta prover kan tas när som helst under dagen. Följ instruktionerna du fått inför provtagningen.

Du bör vila sittande minst 15 minuter före provtagningen för att minska olika faktorers påverkan på blodprovet (stress, kroppsaktivitet och kroppsställning kan påverka).

Uteblivna besök eller sent avbokat besök, 24-timmarsregel

Om du uteblir från ett besök eller av- eller ombokar ett besök inom 24 timmar innan tiden för besöket så debiteras du avgift, oavsett om besöket är avgiftsfritt eller om du har frikort. Detta gäller även uteblivna, sent avbokade riktade hälsokontroller, samt uteblivna besök för vaccinationer och intyg. Avgiften är motsvarande ordinarie patientavgift, 250 kr. Avgiften gäller även de under 20 år och 85 år och äldre. Avgift ingår inte i högkostnadsskyddet.

Högkostnadsskydd och frikort

Högkostnadsskydd innebär att du inte behöver betala mer än ett maxbelopp i patientavgifter under ett år (för närvarande 1 400kr). När du har uppnått maxbeloppet får du ett frikort som innebär kostnadsfri vård i tolv månader efter den dag då du gjorde det första besöket. Högkostnadsskyddet gäller i hela landet.

Läs mer om Region Gävleborgs patientavgifter